Burennetwerk Gouda

In het Diaconaal Platform Gouda, waar tien Goudse kerken zijn vertegenwoordigd, kwam de vraag op hoe de Goudse kerken zich kunnen inzetten in een veranderende samenleving. We zien dat mensen steeds meer op elkaar zijn aangewezen en dat, als mensen geen sociaal netwerk hebben, ze eerder tussen wal en schip terecht komen. Tegelijkertijd merken we ook dat veel mensen bereid zijn iets voor een ander te doen.

Als kerken zien we het als onze taak om mee te werken aan het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe vormen van zorg voor elkaar. Zo is het idee ontstaan om Burennetwerk Gouda op te zetten.

Burennetwerk Gouda wil inspelen op de huidige ontwikkelingen in de samenleving en op de bereidheid van mensen – binnen en buiten de kerken – om iets voor een ander te doen.

Waarom een burennetwerk?

Natuurlijk zijn er al buurten waar mensen elkaar helpen. Toch leert de ervaring dat veel mensen nog steeds een hoge drempel ervaren om een ander om hulp te vragen. Het is in onze maatschappij, waar individualisme en onafhankelijkheid hoog scoren, niet makkelijk om hulp te vragen. Hulp vragen kan ervaren worden als ongelijkwaardigheid. Voor mensen zonder een sociaal netwerk is de stap om hulp te vragen – al is het maar voor iets kleins – nog moeilijker.

Andersom is het ook niet altijd makkelijk om hulp aan te bieden. Want hoe weet je of iemand jouw hulp kan gebruiken en of degene jouw aanbod wel op prijs stelt? Mensen die in principe een ander wel willen helpen, dringen zich niet zomaar op aan anderen. Ook voor hulpbieders is er dus een drempel om op een ander af te stappen.

Een ander punt is dat veel mensen best iets willen doen voor anderen, maar ze passen niet meer in het traditionele vrijwilligerswerk, dat vaak langdurige inzet vraagt. Het moet passen in hun drukke agenda, het moet flexibel en laagdrempelig zijn. Af en toe een kleine klus doen voor een buurtgenoot sluit daar goed bij aan. Een burennetwerk is dan ook een praktisch hulpmiddel om vraag een aanbod van eenvoudige hulp bij elkaar te brengen.

Kenmerken van het Burennetwerk

De kenmerken van het burennetwerk zijn:

  • Het burennetwerk is verbindend in de straat en in de buurt
  • Het gaat bij het burennetwerk om eenvoudige hulp
  • Het burennetwerk is laagdrempelig en inclusief, iedereen kan meedoen
  • Het burennetwerk is gebaseerd op wederkerigheid, mensen die hulp nodig hebben, wordt gevraagd ook weer iets voor een ander te doen.

De matchmaker

De matchmaker is de spin in het web van het burennetwerk, de matchmaker is de grote ‘buren-verbindelaar’. Voor mensen die hulp nodig hebben zoekt de matchmaker een ‘goede buur’ die heeft aangegeven wel iets voor een ander te willen doen. De matchmaker is een aantal ochtenden per week telefonisch bereikbaar, ook via mail en de website is de matchmaker te bereiken. Voor hulpvragers en voor goede buren.

Buurtcontactpersonen

De Buurtcontactpersonen vormen het gezicht van het Burennetwerk. De Buurtcontactpersoon komt kennismaken als iemand zich heeft aangesloten bij het Burennetwerk als vrijwilliger (Goede Buur) en buurtgenoten kunnen met praktische vragen omtrent het project terecht bij de Buurtcontactpersonen.

Ga naar de website van het Burennetwerk Gouda.
Bekijk een video over het Burennetwerk Gouda.